AZETHYL

AZETHYL

N2 + C2H4 4,0 % ±0.2%
Filtres

azethyl quadro v12 | REF. i4790v12r2a001

N2 + C2H4 4,0 % ±0.2%
Quadro | 200 bar | V12 | 115,2 m3

Mais sobre AZETHYL